Algemene Voorwaarden

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door MENSTORM. Op de hele site verwijzen de termen 'wij', 'ons' en 'onze' naar MENSTORM. MENSTORM biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en / of leveranciers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELS

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste voor de wet als meerderjarige wordt aangemerkt in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toemstemming hebt gegeven om sta een van uw minderjarige afhankelijken toe om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van de Service, van toepassing zijnde wet- en regelgeving overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Je mag geen wormen of virussen of een code van destructieve aard verzenden.

Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service, behoudens in het geval van opzet, dan wel bewuste roekeloosheid en of schuld aan onze zijde.

SECTIE 4 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, per geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden

producten of services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment uit de webshop te verwijderen.

SECTIE 5 - LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

Levering vindt plaats doordat de bestelde zaak in uw macht wordt gebracht.

Levering vindt plaats op het door u opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

U bent verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan u ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien u op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig bent met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor uw risico en rekening, nadat wij u hiervan op de hoogte hebben gesteld.

Bent u niet aanwezig? Dan kan het zijn dat de bezorger uw bestelling bezorgt bij de buren. U ontvangt dan een kennisgeving waarin staat op welk huisnummer uw bestelling is afgeleverd. Wilt u liever niet dat de postbode uw pakket aflevert bij de buren dan kunt u dit aangeven bij uw bestelling.

De levering zal plaatsvinden binnen de volgende termijnen (Indien anders aangegeven op het productpagina):

Regio Gemiddelde Verzendtijd.

Regio Gemiddelde Verzendtijd.
Netherlands 1 werkdag*  
Belgie 2-4 werkdagen* 
Frankrijk 3-8 werkdagen* 
Duitsland 2-8 werkdagen* 
Polen 3-8 werkdagen* 
Engeland 5-9 werkdagen* 
Overig 5-12 werkdagen*


Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, waaronder bovengenoemde termijnen, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Voor feestdagen kunnen langere of aangepaste levertijden gelden. Houd u rekening met drukte bij de postverwerking door de feestdagen en plaats uw bestelling op tijd. Zo bent u zeker van tijdige bezorging voor de feestdagen.

Producten niet op voorraad. 
Indien de levertijd van een product veranderd of als een product niet op voorraad is kan de levertijd oplopen tot 2-4 weken.

Indien wij gegevens of instructies nodig hebben van de u, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat u deze aan ons heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de u ons schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij ons alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat wij onze verplichtingen uit de overeenkomst niet zullen nakomen. Gaan wij binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft u het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door contact op te nemen met de e-mail en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Indien wij uw bestelling al dan niet gedeeltelijk beperken dan wel annuleren zullen wij uiteraard het door u eventueel teveel betaalde bedrag terugstorten voor zover het betalingen ten aanzien van het beperkte dan wel geannuleerde deel van de overeenkomst behelst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel zijn gedaan. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarop wij geen toezicht houden, noch controle of invoer hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpmiddelen "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk uit hoofde van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden aangeboden door de relevante externe aanbieder (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - KOPPELINGEN DERDE PARTIJEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u verwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - COMMENTAREN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke opmerkingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder enige beperking, eventuele opmerkingen die u ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken. Wij zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om op opmerkingen te reageren.

We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden .

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten

die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Raadpleeg het Privacybeleid om het Privacybeleid in te zien.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) . Aan voornoemde fouten kunt u geen rechten ontlenen.

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 - TOEPASSELIJKE WET

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Polen.

SECTIE 14 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 15 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten aan ons worden gestuurd via info@menstorm.com


MENSTORM

Neerloopweg 3 A5
4814 RS Breda, Nederland

KVK: 73234664

BTW nummer: NL002364613B65

 *Door te bestellen op deze site gaat u akkoord met de voorwaarden

Morgen in huis
Niet goed, Geld terug
Kwaliteitsgarantie
Veilig afrekenen
Winkelwagen cart 0
You have successfully subscribed!